Encyklopédia podvozkových termínov

ZNÍŽENIE:

Výška vozidla je jeden z mnohých faktorov, ktoré vedia ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla. Znížením vozidla dôjde okrem dosiahnutia lepšieho vzhľadu aj k zníženiu ťažiska vozidla, resp. jeho priblíženie bližšie k zemi. Zníženie spomínaného ťažiska prispeje k lepším jazdným vlastnostiam najmä pri prejazde zákrutou. Rovnako správne nastavenie výšky vozidla po inštalácií výškovo nastaviteľného podvozku ovplyvňuje rozloženie váhy vozidla na jednotlivé kolesá.

 

ODKLON:

Každé auto sa pri zatáčaní nakláňa, kde tento náklon spôsobuje, že vonkajšia časť pneumatiky sa postupne dostane do rovnej polohy, až následne do pozitívneho odklonu, kde môže dôjsť k nadmernému opotrebeniu pneumatiky. Rovnako platí pri každom vozidle, že čím viac znížite vozidlo, tým väčší bude statický negatívny odklon dosiahnete. Jednoducho povedané pri negatívnom odklone sa vrch pneumatiky priblíži bližšie k tlmiču a ku karosérií, pri pozitívnom odklone sa vrchná časť pneumatiky od tlmiča a karosérie odďaľuje.

Pre dosiahnutie najlepších jazdných vlastností je ideálne keď bude statický odklon ( keď auto stojí resp. ide v priamke) čo najnižší aby pri akcelerácií a brzdení mali pneumatiky najväčšiu styčnú plochu. Súčasne by mal byť negatívny odklon taký, aby sa v zákrute mala pneumatika čo najväčšiu styčnú plochu s vozovkou a neprechádzala do pozitívneho odklonu. Nastaviteľné ramená alebo unibalové uloženia s nastaviteľným odklon Vám umožnia nastaviť odklon kolesa tak aby pri znížení vozidla nedochádzalo k vzniknutiu nadmerného odklonu, nevhodného pre opotrebenie vnútornej časti pneumatiky a tak isto nežiadaného pri prudkom brzdení a akcelerovaní, kde sa znižuje styčná plocha pneumatiky. Zároveň umožní nastaviť odklon tak aby koleso neprechádzalo v zákrute do pozitívneho odklonu, čím dochádza k nadmernému opotrebeniu vonkajšej bočnice pneumatiky.

 

ZÁKLON:

Záklon tlmiča sa overuje z boku vozidla, kde sa jedná o uhol, ktorý zviera kolmica na vozovku vedená cez náboj kolesa s pomyselnou priamkou, ktorá je vedená od uloženia tlmiča smerom k náboju. Zväčšenie záklonu tlmiča prispeje k zväčšeniu dynamického odklonu, čiže odklonu pri vytočenom kolese v zákrute.

Upravenie záklonu tlmiča je žiadané z toho dôvodu, že si na vozidle môžete dovoliť menší statický odklon (keď auto stoji, resp. ide v priamke), čo je lepšie pre akceleráciu a brzdenie, a zároveň vozidlo nepríde o dynamický negatívny odklon v zákrutách kde je žiadaný. Rovnako zväčšenie záklonu kolesa vedie k stuhnutiu riadeniaväčšej odozve cesty do volantu, čo prispeje k lepšej ovládateľnosti na ceste. Ideálne ak vodič potrebuje presne zistiť kde sú limity jeho vozidla, tým pádom vie ísť rýchlejšie lebo vie čo si môže dovoliť pri dokonalej spätnej väzbe od vozidla. Záklon tlmiča vieme nastaviť na športových uloženiach.

 

 ZBIEHAVOSŤ a ROZBIEHAVOSŤ 

Všetky autá majú štandardne nastaviteľnú zbiehavosť na prednej náprave, no na zadnej náprave je to skorej ojedinelé.

Nastaviteľné ramená upravujúce zbiehavosť Vám umožnia nastaviť na zadnej náprave kolesá zbiehavo – čím sa zvýši stabilita auta najmä pri vjazde do zákruty, alebo viete nastaviť kolesá rozbiehavo – auto sa začne správať o niečo nervóznejšie a začne rýchlejšie meniť smer, čo sa využíva najmä pri drifte a pomalých úzkych okruhoch, resp. autoslalomoch.  Ak vozidlo nemá na zadnej náprave nemá možnosť nastavenia zbiehavosti, tento problém Vám pomôžu vyriešiť nastaviteľné ramená.

Nezabudnite, že prestavenie odklonu či záklonu ovplyvňuje aj zbiehavosť, preto pre vrátenie zbiehavosti do želaného stavu sa oplatí použiť nastaviteľné ramená.